Ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καύσιμου με την οποία του παραδόθηκε όπως αυτή υποδεικνύεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με λιγότερα καύσιμα, η διαφορά επιβαρύνει τον οδηγό καθώς και τυχόν έξοδα υπηρεσίας ανεφοδιασμού. Δεν επιστρέφονται χρήματα ούτε υφίσταται κάποια συμψηφιστική κίνηση σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με περισσότερα καύσιμα.

Αν πρόκειται να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα τότε θα πρέπει να ενημερώσετε εγκαίρως τη Let’s Drive ώστε να προσθέσουμε την ειδική διασυνοριακή ασφάλιση. Για το κόστος μπορείτε να ενημερωθείτε από τα κεντρικά μας γραφεία.

Pages