Για όλες τις χρεώσεις που έγιναν μετά την επιστροφή του οχήματος λαμβάνετε πάντα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που δηλώνετε κατά την κράτηση. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους για αυτές τις χρεώσεις είναι:

  • Ζημιές οχήματος που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια και δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν κατά την επιστροφή του, πχ κάτω μέρος του οχήματος (σασί) ή βρεγμένα καθίσματα.
  • Υπερβολικά λερωμένο όχημα
  • Επιβολή προστίμων από Τροχαία ή τοπική αρμόδια αρχή.