Οι παραβάσεις και τα διοικητικά πρόστιμα βαρύνουν τον οδηγό Οφείλετε να εξοφλήσετε την παράβαση πριν τη λήξη της μίσθωσης σας και να μας προσκομίσετε την απόδειξη εξόφλησης. Εάν δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο, υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουμε την παράβαση εμείς με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • προσκομίζετε την παράβαση στα κεντρικά μας γραφεία
  • εξοφλείτε την παράβαση στα κεντρικά μας γραφεία
  • εξοφλείτε τις τυχόν χρεώσεις για την υπηρεσία αυτή της Let’s Drive

Σε περίπτωση μη εξόφλησης της παράβασης η Let’s Drive διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του οδηγού στην αρμόδια αρχή (Αστυνομία, Εφορία) προκειμένου να βεβαιωθεί η παράβαση.