Η αλλαγή ελαστικού γίνεται με ευθύνη του οδηγού. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά την αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή της οδικής βοήθειας. Ίσως χρεωθείτε για την υπηρεσία αυτή. Σε καμία περίπτωση η Let’s Drive δεν υποχρεούται να προστρέξει στο σημείο που βρίσκεται το όχημα με το σκασμένο ελαστικό. Τυχόν φθορές στα ελαστικά βαρύνουν τον οδηγό.