Για να παρατείνετε την περίοδο ενοικίασης, πρέπει να μεταβείτε σε ένα από τα γραφεία μας για να προμηθευτείτε και το νέο μισθωτήριο συμβόλαιο. Δεν είναι δυνατό να επεκτείνετε την ενοικίαση σας τηλεφωνικά. Δεν είναι δυνατή η επέκταση μέσω της ιστοσελίδας μας.