Έχετε τη δυνατότητα για αναβάθμιση υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσετε εγκαίρως τα κεντρικά μας γραφεία και πάντοτε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο στόλο μας. Ενδέχεται να εφαρμοστούν επιπλέον χρεώσεις.