Ο κάθε οδηγός οφείλει να παρουσιάσει έγκυρη και πρωτότυπη άδεια οδήγησης κατά την έναρξη της ενοικίασης. Γίνονται αποδεκτές οι πρωτοκολλημένες από το Υπουργείο Μεταφορών αιτήσεις ανανέωσης διπλώματος αλλά όχι οι δηλώσεις απώλειας διπλώματος ακόμα και εάν η δήλωση έχει γίνει σε Αστυνομικό Τμήμα.