Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη και το μέγιστο τα 75 έτη

Η άδεια οδήγησης πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν της έναρξη της ενοικίασης. Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να προσκομίσουν διεθνή άδεια οδήγησης μαζί με ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης.