Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε κράτηση σε περισσότερα από ένα οχήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφορετικός κύριος οδηγός για κάθε όχημα και πρέπει να είναι παρόντες κατά τη στιγμή της παραλαβής του οχήματος.