Πρέπει να κάνετε την κράτηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παραλαβή του οχήματος.