Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε οδηγό κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, πρέπει να μεταβείτε στο πλησιέστερο γραφείο Let’s Drive και να συμπεριλάβετε αυτό το άτομο στη σύμβαση υποβάλλοντας την έγκυρη άδεια οδήγησης του. Θα ενημερωθείτε από τα γραφεία μας για τυχόν χρεώσεις. Λάβετε υπόψη ότι η ασφάλιση δεν θα καλύπτει περιστατικά που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένους οδηγούς.