Όταν κάνετε την κράτησή σας, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον οδηγούς. Ο κάθε οδηγός πρέπει να είναι παρών στη παραλαβή του αυτοκινήτου και να επιδείξει ισχύουσα άδεια οδήγησης και τυχόν έγγραφα ταυτοπροσωπίας που θα του ζητηθούν.