Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αρκεί να μας ενημερώσετε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το κόστος από τα κεντρικά μας γραφεία.