Μπορείτε να επιστρέψετε το όχημα σε διαφορετικό σταθμό της Let’s Drive υπό την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε σχετικά κατά την πραγματοποίηση της κράτησής σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εκάστοτε κόστος από το site μας.