Ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καύσιμου με την οποία του παραδόθηκε όπως αυτή υποδεικνύεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με λιγότερα καύσιμα, η διαφορά επιβαρύνει τον οδηγό καθώς και τυχόν έξοδα υπηρεσίας ανεφοδιασμού. Δεν επιστρέφονται χρήματα ούτε υφίσταται κάποια συμψηφιστική κίνηση σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με περισσότερα καύσιμα.