Επικοινωνήστε άμεσα με τα κεντρικά γραφεία της Let’s Drive και εν συνεχεία προσέλθετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα για την απαραίτητη δήλωση κλοπής. Είναι σημαντικό να προσκομίσετε τη δήλωση αυτή καθώς και το κλειδί του αυτοκινήτου στο γραφείο της Let’s Drive.