Δεν είναι εφικτό να προστεθεί FDW ή να αλλάξει γενικότερα ο τύπος ασφάλειας κατά τη διάρκεια της ενοικίασης.