Η  βασική ασφάλεια της Let’s Drive θα καλύψει ζημιές προς τρίτους έως του ποσού που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. Για το ύψος των καλύψεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το site μας.