Αν έχετε αγοράσει μια πρόσθετη ασφάλιση / κάλυψη από την πιστωτική σας κάρτα ή από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες / μεσίτες όπου πραγματοποιήσατε την κράτησή σας, λάβετε υπόψη ότι αυτή η ασφάλιση / κάλυψη ΔΕΝ παρέχεται απευθείας από την Let’s Drive.

Ως εκ τούτου, είστε υπόχρεος να καταβάλετε το ποσό εγγύησης και σε περίπτωση φθοράς στο όχημα, θα χρεωθείτε με το ποσό της εκάστοτε απαλλαγής(εγγύηση) και κατόπιν , να ζητήσετε την επιστροφή αυτού του ποσού από την εταιρεία που έχετε αγοράσει την ασφάλιση / κάλυψή σας. Η Let’s Drive θα σας παρέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – παραστατικά για την ανωτέρω διαδικασία.