Αν πρόκειται να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα τότε θα πρέπει να ενημερώσετε εγκαίρως τη Let’s Drive ώστε να προσθέσουμε την ειδική διασυνοριακή ασφάλιση. Για το κόστος μπορείτε να ενημερωθείτε από τα κεντρικά μας γραφεία.