Πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία οδικής βοήθειας, καλώντας τον αριθμό που σας δόθηκε κατά την ενοικίαση του οχήματος. Εάν το όχημά σας πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που σας δόθηκε κατά την ενοικίαση του οχήματος.